پاسخ به نامه ها


؟ سوال:
1ـ بعضى اوقات رانندگان اتوبوس هایى که با ما فامیل هستند از ما بلیط نمى گیرند, وظیفه ما چیست؟
2ـ خواندن نماز یومیه مثل نماز ظهر و عصر به صورت جدا هم از هم مثلا نماز ظهر را بعد از اذان ظهر و نماز عصر را چند ساعتى بعد چه حکمى دارد, آیا صحیح است؟
3ـ وظیفه ما در قبال اقوام که در زمینه روحى, عقیدتى, دینى با ما اختلاف دارند چیست؟ آیا قطع رابطه با آنان صحیح است؟
4 ـ آیا انجام دادن وظایف دینى مثل نماز اول وقت, در هنگامى که پهلوى مهمان نشسته ایم, ریا محسوب مى شود؟
5ـ در کارهاى روزمره چگونه باید فهمید که آیا مورد آزمایش قرار گرفته ایم یا خیر و اگر آزمایش بوده کجا بوده است؟
6ـ چگونه مى توانیم در زمره صابران باشیم.(اصفهان. مهرداد پ)
پاسخ:
1ـ اگر اتوبوس مربوط به شرکت باشد جایز نیست و شما ضامنید.
2ـ تإخیر نماز عصر تا وقت فضیلت آن برسد مستحب است.
3ـ اختلاف عقیده موجب نمى شود که انسان قطع رابطه کند مگر این که بترسد در او تإثیر نامطلوب بگذارد.
4ـ ریا مربوط به قلب انسان است اگر شما قصد تقرب به خدا داشته باشید و بود و نبود افراد فرقى براى شما نداشته باشد ریا نیست.
5ـ همه شوون زندگى انسان در این دنیا میدان آزمایش است زیرا به هر حال انسان در رابطه با هر مطلبى برخوردى مى کند هرچند در قلب, یا برخوردى نمى کند و او در این حال یا کار مطلوبى انجام مى دهد یا نامطلوب, یا ترک مى کند کار مطلوب یا نامطلوبى را و همین معناى آزمایش است.
6ـ صبر یعنى تحمل و شکیبایى و آن در سه مورد مطلوب است: در برابر مصیبت هاى الهى, و در اطاعت فرمان او هرچند سخت و مشکل باشد و در ترک گناهان که این از همه مشکل تر است.

؟ سوال:
1ـ علت این که آیات 255, 256 و 257 سوره بقره را آیه الکرسى مى نامند بیان فرمایید.
2ـ چرا زنان غیر سیده در پنجاه سالگى و زنان سیده در شصت سالگى یائسه مى شوند.
3ـ آیا اگر در نماز مطلبى را سهوا اضافه بگویى مثلا بعد از تشهد نماز چهار رکعتى سهوا سلام بگویى, نماز باطل است؟
4ـ اگر کسى واجبى را به خاطر خجالت کشیدن ترک کند حکمش چیست؟
(سمنان, بهمن.ق)
پاسخ:
1ـ آیه الکرسى آیه 255 است به خاطر کلمه کرسى که در آن آمده است ولى بعضى موارد خواندن هر سه آیه معتبر است.
2ـ این حکم شرعى است و ربطى به جهات طبیعى ندارد.
3ـ موارد آن فرق مى کند و اگر سلام بى مورد گفته شود سجده سهو لازم است ولى نماز صحیح است.
4ـ خجالت عذر نیست و او گناه کرده است.

؟ سوال:
1ـ آیا در بین حضرات مجتهدین شیعه کسى هست که تقلید از میت را جایز شمرده باشد.
2ـ کسى که مدت چند سال در غیر وطن اصلى خودش تحصیل مى کند آیا محل تحصیل حکم وطن پیدا مى کند یا خیر؟
3ـ همسایه اى از نوارهاى غیر مجاز با صداى غیرمتعارف استفاده مى کند و موجب آزار دیگران مى شود لطفا تکلیف دیگر همسایگان را از جهت امر به معروف و نهى از منکر مشخص فرمایید.
(هادیشهر ـ س. الف ـ ل)
پاسخ:
1ـ قولى نادر و مردود نقل شده است.
2ـ به فتواى حضرت امام(ره) حکم وطن ندارد مگر این که بدون قصد معینى آن قدر بماند که عرفا گفته شود وطن اوست.
3ـ باید او را نهى کنند و اگر مفید نشد شکایت کنند.

؟ سوال:
همه پیامبران و امامان معصوم هستند و عصمت عبارت است از یک نیروى درونى که آن نیرو شخص دارنده را از گناه باز مى دارد, بنابراین پیامبران و امامان را افتخارى نصیب نشده, آن نیرو به هر کس داده شود او نیز از خطا و گناه مصون خواهد ماند. (قم. کاظمى)
پاسخ:
افتخار آنها همین است که خداوند آنها را شایسته این نیرو دانسته است همچنان که شما هم به بقیه جاندارانى که عقل ندارند به این نیروى خداداد افتخار مى کنید.

؟ سوال:
با توجه به این که در بازار دو نوع جنس به نام طلاى سفید و پلاتین که هر کدام ارزش متفاوتى دارد و تحت دو عنوان مختلف عرضه مى گردد, در موقع نماز, استفاده از آن حلقه ها چه حکمى دارد؟ نماز باطل است یا خیر؟
(رشت. سعید ـ هـ)
پاسخ:
هیچ کدام اشکالى ندارد به جز طلاى متعارف که طلاى زرد است.

؟ سوال:
1ـ ظاهرا روایاتى داریم که بعضى از اعمال نیک آثار گناهان را از بین مى برند آیا این مطلب مسلم است؟
2ـ گناهانى که انسان قبل از تکلیف مرتکب مى شود آیا در قیامت بازخواست مى شود؟
3ـ حق الناسى که به گردن انسان است چگونه باید جبران شود؟
4ـ مالى که انسان دیگرى پیدا کرده یا غصب کرده و به دیگرى داده و او هم از آن مال استفاده کرده است پس از گذشت مدتى آن شخص اعتراف به پیدا کردن آن مال یا غصب نمودن آن مال مى کند در این مورد وظیفه چیست؟ هم چنین کفشى که در مجالس عمومى عوض مى شود.(قم. ع. س. ل)
پاسخ:
1ـ از آیات قرآن استفاده مى شود که بعضى از کارها موجب پوشش گناهان است از جمله آنها صدقه پنهانى است.
2ـ تکالیف از سن بلوغ شروع مى شود.
3ـ چیزى که ملک دیگرى است و او را مى شناسید باید به او برگردانید هرچند به نحوى که متوجه نشود از سوى چه کسى است و اگر عین آن از بین رفته است مثل آن و اگر نیست قیمت آن را باید بدهید و لازم نیست بداند از چه بابت است و اگر صاحبش را نمى شناسید از جانب او صدقه بدهید و هم چنین در مورد کفشى که صاحبش را نمى شناسید و امید نیست با معرفى صاحبش پیدا شود باید به فقیرى صدقه بدهید و اگر نیست قیمتش را بدهید و احتیاطا قیمت امروز را حساب کنید.
4ـ مى توانید آن را صدقه بدهید.

؟ سوال:
1ـ برخى از دوستان و اقوام متإسفانه نماز نمى خوانند و به مسایل غسل اهمیت نمى دهند لطفا بفرمایید در برابر این افراد چگونه عمل کنم؟
2ـ مدتى است در فکر ازدواج با دخترى نجیب و عامل به دستورات دینى هستم ولى پدر و مادرم به بهانه این که این خانواده کسى را ندارند و بى قوم و خویش هستند مخالفت مى کنند از این نظر در فشار روحى هستم چون نمى گذارند براى سرنوشت آینده خودم آزادانه تصمیم بگیرم لطفا راهنمائیم کنید.
(اصفهان. ش. م)
پاسخ:
1ـ اگر احتمال فایده مى دهید نصیحت و ارشاد کنید.
2ـ شما در انتخاب همسر آزادید و پدر نباید چنین سختگیرى کند ولى بهتر است به هر نحو ممکن است رضایت آنها را جلب نمایید.

؟ سوال:
1ـ قرب الهى که به عنوان سعادت و خوشبختى انسان ها آمده است چگونه است و از چه راههایى به دست مىآید.
2ـ ازدواج موفق چه نوع ازدواجى است.
3ـ انسان چه راههایى را در پیش بگیرد تا همیشه و در تمام امور مادى و معنوى موفق باشد.(اصفهان. ابوالفضل.ص)
پاسخ:
1ـ قرب الهى با عمل به دستورات او و ترک منهیات او به دست مىآید.
2ـ توافق اخلاقى و نزدیک بودن فرهنگ و آداب و رسوم و سلامتى زوجین از نظر جنسى مهمترین عوامل موفقیت در ازدواج است.
3ـ ایمان به خدا و توکل بر او و دقت در امور و تدبیر و عاقبت اندیشى و محاسبه ریز و کلان و برنامه ریزى در شوون مختلف زندگى و...
پاورقی ها: