نماز در سخنان معصومانع


رسول الله صلى الله علیه و آله: ((ان عمود الدین الصلاه و هى اول ماینظر فیه من عمل ابن آدم فان صحت نظر فى عمله و ان لم تصح لم تنظر فى بقیه عمله)).(1)
همانا نماز ستون دین و اولین کردار انسان است که (در قیامت) مورد بررسى قرار مى گیرد; پس اگر پذیرفته شد سایر اعمال نیز بررسى مى شود و اگر پذیرفته نشد به سایر اعمال نیز رسیدگى نمى شود.

رسول الله (ص): ((اول ما یحاسب به یوم القیامه الصلاه فمن إجاب فقد سهل علیه مابعده و من لم یجب فقد اشتد مابعده)).(2)
در روز رستاخیز, نخستین پرسشى که از انسان مى شود نمازاست . اگر پاسخ دهد براو آسان مى گیرند ولى اگر پاسخى ندهد براو سخت خواهندگرفت .

رسول الله (ص): ((صلوا صلاتکم فى اول وقتکم فان الله عزوجل یضاعف لکم)).(3)
نماز را در اول وقت بخوانید تا خداوند پاداش شما را دو برابر کند.

رسول الله (ص): ((من صلى رکعتین و لم یحدث فیهما نفسه بشىء من امور الدنیا غفرالله ذنوبه)).(4)
هرکس دو رکعت نماز به جاآورد و در اندیشه امور دنیایى نباشد خداوند گناهانش را مى بخشاید.

رسول الله (ص): ((لاینال شفاعتى من استخف بصلاته و لایرد على الحوض لا والله)). (5)
کسى که نمازش را کوچک بشمارد به خدا سوگند از شفاعت من برخوردار نمى شود و در حوض (کوثر) بر من وارد نمى گردد.

امام على علیه السلام: ((لیس عمل إحب الى الله عزوجل من الصلاه فلا یشغلنکم عن اوقاتها شىء من إمور الدنیا)).(6)
هیچ کردارى نزد خداوند دوست داشتنى تر از نماز نیست. مبادا امور دنیایى شما را از نماز اول وقت باز دارد.

امام على (ع): ((لو یعلم المصلى مایغشاه من جلال الله ماسره إن یرفع رإسه من سجوده)).(7)
اگر نماز گزار مى فهمید که شوکت و شکوه خداوند چگونه او را در بر گرفته, هرگز دوست نمى داشت که سرش را از سجده بلند کند.

امام صادق (ع): ((علیک بالصلاه فان آخرما إوصى به رسول الله - (ص) - و حث علیه الصلاه)).(8)
نماز را پاس بدار زیرا آخرین سفارشى که پیامبر(ص) کرد و بر آن ترغیب نمود نماز بود.

امام صادق (ع): ((إحب الاعمال الى الله عزو جل الصلاه و هى آخر وصایا الانبیإ ـ علیهم السلام ـ)).(9)
نماز دوست داشتنى ترین کارها نزد خداوند و آخرین سفارش پیامبران است.

امام صادق (ع): ((إحب العباد الى الله عزو جل رجل صدوق فى حدیثه محافظ على صلاته)).(10)
بهترین بندگان نزد خداوند انسان راستگویى است که نمازش را پاس مى دارد.

امام صادق (ع): ((رکعتان یصلیهما متعطر إفضل من سبعین رکعه یصلیها غیرمتعطر.(11)
دو رکعت نماز با عطر زدن برتر از هفتاد رکعت نماز بدون استفاده از عطر است.

امام صادق (ع): ((من صلى صلاه فریضه و عقب الى إخرى فهو ضیف الله و حق على الله ان یکرم ضیفه)).(12)
هرکس نماز واجبى را بخواند و در پى آن نماز دیگرى را, نافله به جا آورد, پس او مهمان خداست و خداوند بر خود واجب نموده که مهمان خویش را گرامى بدارد.

عنهم علیهم السلام: ((صلاه رکعتین بتدبر خیر من قیام لیله و القلب ساه)).(13)
دو رکعت نماز با اندیشیدن و تإمل بهتر از شب زنده دارى با قلب غافل است.

پاورقی ها:پى نوشت ها: 1) تهذیب ; ج 2 , ص 237 , ح 936. 2) جامع الاخبار,ص 184,ح 450 . 3) معجم الکبیر,ج 17, ص 370 ,ح 1013. 4) عوالى اللآلى,ج 1 ص 322 ,ح 59. 5) کافى, ج 6 ,ص 400 , ح 19. 6) خصال , ص 621 , ح 10. 7) خصال, ص 632,ح 10 . 8) قرب الاسناد, ص 36,ح 118. 9) کافى ,ج 3 ,ص 264,ح 2. 10) امالى صدوق ص 243, ح 8. 11) ثواب الاعمال ,ص 62,ح 1. 12)کافى,ج 3 ,ص 341 ح 3. 13) عده الداعى,168.