گزارش هاى علمى پژوهشى


طب سوزنى و بهبودى جریان خون در چشم ها
محققان ژاپنى مى گویند اجراى روش طب سوزنى که طى آن سوزن هاى ظریفى در نقاط خاصى از دست فرو برده مى شود مى تواند جریان خون را به چشم ها افزایش دهد.
محققان در نشست سالیانه انجمن بینایى و چشم پزشکى در فورت لارادیل در فلوریدا اعلام کردند در حالى که این تحقیق تنها در مورد شمار اندکى از داوطلبان سالم انجام شده است, مى تواند به معالجه بیمارىهاى متعدد چشمى که در اثر کمبود جریان خون به بخش هایى از چشم ایجاد مى شود بینجامد.
دکتر کازوهیکو مورى, از بخش چشم پزشکى دانشگاه طب کیوتو, سوزن هاى طب سوزنى را به پشت دست ها در نزدیکى انتهاى انگشت شست فرو برد و بعد از یک لیزر اسکن براى اندازه گیرى جریان خون به سرخرگ شبکیه چشم استفاده کرد.
سرخرگ شبکیه یک رگ مهم خونى است که مواد غذایى را با خود به مرکز بینایى چشم مى برد.
در اندازه گیرىهاى انجام شده توسط جریان سنج شبکیه هایدلبرگ حجم, سرعت, و تعداد گلبول هاى خون در جریان خون شبکیه افزایش قابل توجهى یافت.
جریان سنج شبکیه یک دستگاه استاندارد اندازه گیرى آزمایشگاهى است.
گابور هولو, متخصص بیمارى آب سیاه چشم از دانشگاه طب سمل ویس در بوداپست مى گوید: تحقیقات طب سوزنى ممکن است به عنوان روشى براى بهبود جریان خون به این بخش حیاتى بینایى مفید واقع شود.
دانشمندان مى گویند روش هاى مشابهى بر روى مبتلایان به بیمارىهاى چشمى مورد آزمایش قرار مى گیرد تا مشخص شود آیا طب سوزنى سلامت چشم ها را بهبود مى بخشد یا خیر.
طب سوزنى بر اساس تحریک سیستم هاى فیزیولوژیکى خاصى بنا نهاده شده است که یکى از این سیستم ها قادر به افزایش جریان خون است.

عامل اصلى بروز گردبادها و توفان هاى موسمى
گروهى از پژوهشگران دانشگاه لندن در یک تحقیق جدید که در نشریه تحقیقات ژئوفیزیکGeophysical research letters به چاپ رسیده است ازدیاد دماى اقیانوس ها را از جمله عوامل اصلى بروز گردبادهاى شدید و توفان هاى سهمگین ذکر کرده اند.
گروه محققان دانشگاه لندن با جمع آورى اطلاعات مربوط به دماى اقیانوس ها از سال 1886 تا سال جارى و مقایسه آن با تعداد گردبادهایى که در هر سال به وقوع پیوسته است به این نتیجه رسیده اند که رابطه آمارى بسیار قدرتمندى میان یک دماى بحرانى و بروز توفان ها و گردبادها وجود دارد.
آمار موجود و شواهد عملى نشان مى دهد هنگامى که دماى اقیانوس ها از آستانه 27 درجه سانتى گراد بالاتر مى رود زمینه براى بروز گردبادها فراهم مى شود. آب اقیانوس ها در این دما تبخیر مى گردد و به صورت یک توده ابر در مىآید و تغلیظ این توده بخار آب موجب آزاد شدن مقدار زیادى انرژى مى شود. انرژى آزاد شده توده هاى هواى موجود در ابر را گرم مى کند و سبب مى شود تا ابر همچون بادکنکى که در آن دمیده شده به طبقات بالاتر جو صعود کند.
در اغلب موارد ابرها پس از رسیدن به طبقات بالاتر یا به وسیله باد به اطراف رانده مى شوند و یا آن که بى حرکت در جاى خود باقى مى مانند. اما اگر ابرها در هنگام صعود به طبقات فوقانى جو دچار حرکت دورانى شوند و به چرخش درآیند نوعى محور دوران براى توده ابر به وجود مىآید که در رإس آن فشار دچار افت مى شود. در این اثنا تبخیر مقادیر بیشتر آب از سطح اقیانوس بر حجم این توده دوار اضافه مى کند. اگر عواملى نظیر باد و بروز رعد و برق نیز در کار باشند شکل گیرى گردباد سرعت بیشترى پیدا مى کند.
از آن جا که سرعت باد در ارتفاعات مختلف متفاوت است نوعى تنش طولى در بدنه توده ابر به وجود مىآید اگر میزان این تنش کم باشد توده چرخنده بخار آب حالت عمودى خود را محفوظ نگاه مى دارد و به تدریج بر میزان انرژى درون خود مى افزاید.
بر عکس اگر میزان تنش طولى زیاد باشد توده دوار ارتفاع خود را از دست مى دهد و در سطح گسترده اى پخش مى شود و خطرى به بار نمىآورد.
اگر توده ابر در حالت قائم به دوران خود ادامه دهد بر میزان اندازه حرکت (مومنتوم) و انرژى دورانى آن به حد قابل ملاحظه اى افزوده مى شود.
این توده در مراحل شکل گیرى در عین حرکت چرخشى نوعى حرکت انتقالى به سمت ساحل نیز پیدا مى کند. سرعت این حرکت معمولا در حدود 20 تا 30 کیلومتر در ساعت است و اما در بسیارى از موارد مى تواند تا 70 کیلومتر در ساعت نیز افزایش یابد.
وقتى دماى اقیانوس ها از 27 درجه بالاتر رود بر میزان این گونه گردبادها که از سطح اقیانوس برمى خیزند افزوده مى شود. بسیارى از این گردبادها در هنگام رسیدن به ساحل توان خود را از دست مى دهند و از بین مى روند.
اما اگر در اثناى حرکت گردباد به سمت ساحل دیگر عوامل جوى نیز در خشکى به آن کمک رسانند, گردباد مى تواند به نیروى سهمگینى بدل شود و خسارات زیادى به بار آورد.
آمار جمع آورى شده در قرن اخیر نشان مى دهد که طى سه سال 1933, 1969 و 1995 که تعداد گردبادها در سطح جهانى بالاتر از حد متوسط سال هاى دیگر بود میزان دماى اقیانوس ها براى مدتى نسبتا طولانى بالاتر از 27 درجه سانتى گراد باقى مانده بود.
محققان در پاسخ به این پرسش که چه رابطه مستقیمى میان گرم شدن اقیانوس ها و بروز گردبادها وجود دارد به این نکته توجه کرده اند که وقوع گردبادها با یک پدیده شگفت انگیز جوى موسوم به لایه معکوس کننده دما ارتباط دارد. بر اساس یک قاعده در مطالعات لایه هاى جو هر اندازه که در لایه جو بالاتر برویم از دماى محیط کاسته مى شود. اما در ارتفاع بین یک تا دو کیلومترى بالاى اقیانوس هاى اطلس و آرام این قاعده معکوس مى شود و دما به جاى افت دچار افزایش مى شود.
در حالت عادى و دماهاى معمولى وقتى ابرهایى که از سطح اقیانوس ها بخار شده اند به این لایه هاى معکوس کننده دما مى رسند و در معرض ازدیاد دما قرار مى گیرند دچار پراکندگى و تبخیر مى شوند و خطر پیدایش گردباد از بین مى رود.
اما وقتى دماى سطح اقیانوس از 27 درجه سانتى گراد بالاتر باشد ابرهایى که از سطح اقیانوس ها بخار مى شوند وقتى به لایه معکوس کننده دما مى رسند از دماى بالاترى نسبت به دماى موجود در این لایه برخوردارند و بنابراین دچار پراکندگى نمـى شوند و بـه ایـن ترتیب احتمـال وقـوع گردباد به میزان زیادى افزایش مى یابد.
به نوشته تایمز دانشمندان معتقدند در کنار نقش اقیانوس ها باید به عوامل محیطى دیگرى نظیر باران هاى موسمى در آفریقا و جریان آب هاى گرم و سرد در اقیانوس ها نظیر جریان آب سرد ((ال نینو)) در اقیانوس آرام توجه کرد و با در نظر گرفتن تإثیر مجموع این عوامل به تصویر روشن ترى از مکانیزم شکل گیرى گردبادها دست یافت.

ارتباط بین فشار خون بالا و نابینایى
به گفته محققان دانشگاه هاروارد در صورت ابتلإ فرد به یک نوع فشار خون بالا احتمال بروز نابینایى مرتبط با بالارفتن سن حدود 50 درصد افزایش مى یابد.
دانشمندان در نشست تحقیقاتى در خصوص بینایى در فورت لارادیل, فلوریدا اعلام کردند: فساد لکه چشم مرتبط با بالارفتن سن, علت اصلى بروز نابینایى در افراد بالاى 60 سال است که غالبا در افراد مسنى که داراى فشار خون بالاى دیاستولیک, به اصطلاح عدد ((بالا)) در درجه بندى فشار خون هستند بروز مى کند.
دکتر عامد آجانى استاد دانشکده پزشکى دانشگاه هاروارد در بوستون و همکارانش اطلاعات به دست آمده از تحقیق پزشکان را که بر روى بیش از 22 هزار مرد انجام گرفت مورد بررسى قرار دادند. این محققان دریافتند افرادى که فشار دیاستولیک آنها بالاى درجه 90 بود استعداد بیشترى براى ابتلا به بیمارىamd داشتند.
محققان معتقدند فساد عضلانى در اثر رشد بیش از حد رگ هاى خونى چشم بروز مى کند و سرانجام منجر به بروز خون ریزى و از بین رفتن مرکز بینایى مى شود. در حدود 1/7 میلیون نفر بالاى سن 65 سال در آمریکا مبتلا بهamd هستند. زنان بیش از مردان به این بیمارى مبتلا مى شوند.
آجانى مى گوید: فشار خون در صورتى زیاد تلقى مى شود که فشار دیاستولیک بالاتر از 90 و فشار سیستولیک 140 یا بالاتر از آن باشد.
فشار خون بالا هم چنین با بیمارىهاى قلبى و سکته مرتبط است.
این محقق ارتباط ضعیف ترى بینamd و فشار سیستولیک یافته است (در حدود 19 درصد افزایش خطرO O.(

آلودگى هاى محیط زیست و ناهنجار اجتماعى
آلوده کننده هاى شیمیایى محیط زیست مى توانند نقش مهمى در بروز رفتارهاى خشونت آمیز در افراد ایفا کنند.
یک کارشناس علوم سیاسى در امریکا اعتقاد دارد مواد مسموم شیمیایى مانند برخى فلزات داخل آب, مکانیسم کنترل عصبى را که در افراد رفتارهاى خشونتآمیز را کنترل مى کند, برهم مى زنند.
((راجر ماسترز)) از کالج ((دارتموس)) همپشایر مى گوید: عوامل روانى, اجتماعى و اقتصادى بر رفتار افراد تإثیر دارند. اما همه رفتارهاى غیر عادى را نمى توان با این عوامل توجیه کرد.
آمار موجود در مورد آلودگى هاى محیط زیست مى تواند شیوع رفتارهاى غیر اجتماعى را توجیه نماید.
وى در تحقیقات خود به بررسى آمار جرایم که توسط سازمان اف بى آى گردآورى شده و هم چنین اطلاعات جمع آورى شده در مورد آلودگى شیمیایى محیط زیست در مناطق مختلف پرداخته است. آژانس محافظت محیط زیست این اطلاعات را جمع آورى مى کند.
این محقق امریکایى پس از در نظر گرفتن متغیرهاى دیگر مانند حجم جمعیت, عوامل اقتصادى و اجتماعى متوجه شده است آلودگى هاى محیط زیست تإثیرى مستقل بر رفتارهاى ضد اجتماعى و خشونتآمیز بود.
بر اساس این تحقیقات در مناطقى که میزان آلودگى سرب و منگنز زیاد است, آمار متوسط جرایم سه برابر میزان متوسط آن در کل کشور است.
((ماسترز)) مى گوید: قرار گرفتن در مقابل آلودگى هاى شیمیایى محیطى باعث مى شود تعادل شیمیایى مغز بر هم بخورد و مکانیسم کنترل رفتارهاى خشونت آمیز و ضد اجتماعى مختل گردد.
وى تإکید مى کند آزمایش هاى انجام شده در محیط کشت آزمایشگاهى نشان مى دهد سرب باعث اختلال فعالیت سلول هاى ((گلیال)) مى شود. این گروه سلول نقش تمیز کردن بافت عصبى از مواد شیمیایى ناخواسته را بر عهده دارند. به نوشته شماره اخیر مجله علمى نیوساینتیست, در افرادى که از کمبود کلسیم رنج مى برند, منگنز باعث مى شود جذب پیام رسان هاى شیمیایى ((سرتونین)) و ((دوپامین)) در بخش هایى از مغز مختل شود.
این پیام رسان هاى شیمیایى در کنترل رفتارهاى خشونتآمیز تإثیر دارند.
برخى از محققان ضمن با اهمیت خواندن نظریه جنجال برانگیز ((ماسترز)) نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه را لازم مى دانند.
((الیسترهى)) از دانشگاه لیدز انگلستان مى گوید: این نظریه جالب است, اما باید توجه داشت که نمى توان با قاطعیت گفت افرادى که در مناطق آلوده زندگى مى کنند, تمام این آلودگى هاى شیمیایى را جذب مى کنند.
پاورقی ها: