در سایه عصمت
(آداب معاشرت با مردم)

رسول الله صلى الله علیه و آله: ((اذا إحب احدکم صاحبه او اخاه فلیعلمه)). (1)
وقتى یکى از شما برادر یا همنشین خود را دوست دارد پس او را آگاه کند.

رسول الله صلى الله علیه و آله: ((إلا إخبرکم بخیر خلائق الدنیا والاخره؟ العفو عمن ظلمک و تصل من قطعک والاحسان الى من اسإ الیک و اعطإ من حرمک)).(2)
آیا شما را به بهترین خصلت هاى دنیا و آخرت آگاه نکنم؟ این که عفو کنى کسى را که به تو ظلم روا داشته و صله رحم کنى آن را که با تو قطع رحم کرده و نیکى کنى به کسى که با تو بدى کرده و ببخشى به کسى که تو را محروم ساخته است.

رسول الله صلى الله علیه و آله: ((لایکلف إحدکم إخاه الطلب اذا عرف حاجته)).(3)
هنگامى که یکى از شما خواسته برادرش را فهمید نگذارد که او خواسته اش را ابراز کند (قبل از این که او با بیان خواسته اش خود را کوچک کند حاجتش را برآورد).

رسول الله صلى الله علیه و آله: ((خیر الناس من انتفع به الناس)).(4)
بهترین مردم کسى است که مردم از او نفع ببرند.

رسول الله صلى الله علیه و آله ـ فى حقوق الجار ـ : ((ان استغاثک إغثته و ان استقرضک إقرضته و ان افتقر عدت علیه و ان اصابته مصیبه عزیته و ان اصابه خیر هنإته و ان مرض عدته)).(5)
رسول خدا در بیان حقوق همسایه فرمود: اگر از تو کمک بجوید کمکش کنى و اگر از تو قرض بخواهد به او قرض بدهى و اگر فقیر شد با وى همراهى کنى و اگر مصیبتى به او رسید تعزیت بگویى و اگر به او خیرى رسید تهنیت بگویى و اگر مریض شد عیادتش کنى.

رسول الله صلى الله علیه و آله: ((ما آمن بالله و الیوم الاخر من بات شبعانا و جاره جائع)).(6)
به خدا و روز قیامت ایمان نیاورده کسى که با شکم سیر بخوابد در حالى که همسایه اش گرسنه است.

امام على علیه السلام ـ عند وفاته ـ : ((الله الله فى جیرانکم فانهم وصیه نبیکم ما زال یوصى بهم حتى ظننا إنه سیورثهم)).(7)
امام على(ع) به هنگام شهادتش فرمود: خدا را خدا را درباره همسایگان در نظر بگیرید پس آنها مورد وصیت پیامبرتان بودند و پیوسته درباره آنها سفارش مى فرمود تا جایى که گمان کردیم به زودى براى همسایه از همسایه ارث قرار خواهد داد.

امام على علیه السلام: ((المعین على الطاعه خیر الاصحاب)).(8)
کسى که انسان را بر طاعت و عبادت خدا یارى کند بهترین دوست است.

امام على علیه السلام: ((ابذل لاخیک دمک و مالک و لعدوک عدلک و انصافک و للعامه بشرک و احسانک)).(9)
براى برادرت جان و مالت را بذل کن و براى دشمنت عدل و انصاف داشته باش و با بقیه مردم خوشرویى و مهربانى کن.

امام على علیه السلام: ((عاشروا الناس عشره ان غبتم حنوا الیکم و ان فقدتم بکوا علیکم)).(10)
با مردم به گونه اى زندگى و معاشرت کنید که در غیاب شما به دیدن شما مشتاق باشند و در فقدان و فوت شما بر شما بگریند.

امام حسن علیه السلام: ((صاحب الناس ما تحب ان یصاحبوک به)).(11)
با مردم آن گونه باش که دوست دارى با تو باشند.

امام صادق علیه السلام: ((إحب اخوانى الى من اهدى عیوبى الى)).(12)
محبوب ترین برادران من کسى است که عیوب مرا به من هدیه کند[ آنها را به من بگوید]

امام صادق علیه السلام: ((الله فى عون المومن ما کان المومن فى عون إخیه)). (13)
خداوند به بنده مومنش یارى و کمک مى رساند مادامى که او به برادرش یارى برساند.

پاورقی ها:پى نوشت ها: 1 ) محاسن, ج1 ص415, ح953. 2 ) کافى, ج2, ص107, ح1. 3 ) بحار, ج74, ص166, ح39. 4 ) امالى صدوق, ص28, ح4. 5 ) مسکن الفواد, ص105. 6 ) بحار, ج77, ص191, ح11. 7 ) نهج البلاغه, کتاب 47. 8 ) غرر الحکم, ح1142. 9 ) بحار, ج78, ص50, ح76. 10 ) بحار, ج42, ص247, ح50. 11 ) اعلام الدین, ص297. 12 ) بحار, ج74, ص282. 13 ) بحار, ج74, ص322, ح89.