گزارش هاى علمى پژوهشى


کاهش حجم مغز زنان در دوران باردارى
مطالعات یک گروه از متخصصان انگلیسى نشان مى دهد که از حجم مغز زنان در ماه هاى آخر باردارى کاسته مى شود و این امر تا چند ماه بعد از زایمان ادامه مى یابد.
این کشف جدید که به دنبال اسکن کردن مغز گروهى از خانم هاى حامله توسط میدان مغناطیسى صورت گرفته به یکى از مسائل حل نشده پزشکى پاسخى خرسند کننده داده است.
بسیارى از خانم هاى باردار از این مسإله شکایت دارند که میزان تمرکز ذهنى شان در دوران باردارى نقصان پیدا مى کند و حافظه شان ضعیف مى شود.
تا پیش از ارائه نظریه جدید, تئورىهاى مختلفى از سوى پزشکان براى تبیین این عارضه پیشنهاد شده بود از جمله آن که حاملگى منجر به بروز نوعى مایع در بدن خانم ها مى شود که تعادل بدن آنان را بر هم مى زند.
یک نظریه دیگر که تا اندازه اى جنجال برانگیز بود بر این نکته تکیه داشت که جنین به صورت یک پارازیت در بدن مادر مى کوشد از مواد موجود در مغز وى براى تقویت و پرورش مغز خود بهره بردارى کند و همین امر موجب بروز حالت کم حافظگى و عدم تمرکز در خانم هاى باردار مى شود.
به نوشته روزنامه تایمز پروفسور گرایام بایدر از دانشکده تحقیقات پزشکى لندن که گزارش تیم همکار خود را در کنفرانس انجمن زیست شناسان انگلیس عرضه کرده است, یادآور شد که کشف اخیر در جریان تحقیق بر روى بیمارى خاص دوران باردارى که عارض ده درصد زنان باردار مى شود صورت گرفته است.
این بیمارى شایع ((پرى ـ اکلامپزیا)) نام دارد که به واسطه آن فشار خون زن باردار بالا مى رود و صورت و دست ها و پاهایش دچار تورم مى شود.
پژوهشگران این دانشکده پزشکى ابتدا تصور مى کردند حجم مغز زنان در جریان بروز بیمارى افزایش مى یابد اما پس از این که از این زنان و زنان حامله غیر بیمار اسکن مغزى به عمل آمد روشن شد که حجم مغز همه آنان کاهش یافته است.
کاشت درختان در کنار جویبارها
برخى از دانشمندان معتقدند شاید بهترین راه کاهش آلودگى آب پرداختن به مسإله آلودگى هاى ناشى از کارخانه ها و ایجاد فاضلاب نباشد بلکه بتوان با کاشت درختان در کنار جویبارهاى کوچک به این مهم پرداخت.
چنانچه این فرضیه به عنوان یک رویه مورد عمل قرار گیرد, مى تواند بطور چشمگیرى چشم انداز مناطقى را که درختان آنها صدها سال است قطع شده است, تغییر دهد.
فکر ایجاد منقطه حائل جنگلى براى انهار یک دهه پیش به وجود آمد اما مورد پذیرش جهانى واقع نشده است.
برنارد سوینى مدیر این مرکز مى گوید: عدم وجود درختان شکل و ویژگى بستر انهار را تغییر مى دهد.
قبل از استقرار اروپائیها به مدت 10 هزار سال بیشتر زمین هاى ایالات شرقى آمریکا پر از جنگل بود, قطع درختان منطقه نهرها و رودخانه ها را تغییر داد.
علفزارها و مراتع حاصله باعث باریکتر و عمیق تر شدن جویبارها شد. انهارى که کرانه هایشان جنگلى است کانال هایى دارند که عرض آنها 2 تا 4 برابر است.
اگر به نهرى در جنگل نگاه کنیم مى بینیم کم عمق, عریض, و سرد است. آب آن به سرعت و از یک بستر سنگلاخ عبور مى کند.
حال نهرى را در نظر بگیرید که با چراگاه هاى بدون درخت احاطه شده است, مى بینید که باریک و عمیق است و آب آن به صافى آب جویبار جنگلى نیست اما گرم تر است. کرانه هاى این قبیل نهرها پوشیده از گل و لاى است و بر حاشیه آنها علف روئیده و رسوبات در سرچشمه آنها حبس شده است.
زمانى که پهناى نهر به حالت اول برگردانده شود ظرفیت رشد و پرورش ماهى ها, پردازش مواد آلاینده افزایش مى یابد و خلاصه به ادامه حیات کمک مى کند.

نوشیدن چاى مانع سرطان پوست است
مصرف یک فنجان چاى مى تواند سلاح آینده مبارزه بزرگ با سرطان پوست در استرالیا باشد. دانشمندان استرالیایى مى گویند: مصرف یک فنجان کوچک چاى میزان بروز این بیمارى را در موش ها به نصف کاهش داد.
در تحقیقى که سازمان تحقیقات علمى و صنعتى مشترک المنافع انجام داد, موش هاى آزمایشگاهى که چاى سیاه نوشیده بودند, بسیار بهتر از موش هایى که آب یا حتى چاى سبز نوشیده بودند به هنگام قرار گرفتن در معرض تشعشعات مضر ماورإ بنفش خورشید عمل کردند.
((ایان رکورد)) از دانشمندان این موسسه گفت: موش هایى که چاى سیاه نوشیده بودند موارد بروز سرطان یا ضایعات پوستى در آنها بسیار کمتر بود.
موش هایى که چاى سیاه به آنها خورانده شده بود 45 درصد کمتر از موش هایى که آب نوشیدند به سرطان مبتلا شدند و در مقایسه با موش هایى که چاى سبز به آنها داده شده بود بسیار کمتر دچار سرطان شدند.
تحقیقات انجام شده در دیگر نقاط جهان نشان داده است چاى مى تواند در برابر برخى انواع سرطان موثر باشد و حتى از بروز بیمارى قلب و کبد پیشگیرى کند اما این تحقیق اولین مطالعه اى است که موثر بودن چاى سیاه را که در غرب مصرف مى شود در مقایسه با چاى سبز که در کشورهاى آسیایى نظیر چین و ژاپن مصرف مى شود, نشان مى دهد.
رکورد افزود: پیشتر گمان مى رفت چاى سبز بهتر است اکنون به سمت چاى سیاه که نوشیدنى آنگلوساکسونها مى رویم و امیدواریم معلوم شود که چاى سیاه مى تواند موارد بروز برخى از سرطان ها را در انسان کاهش دهد.
تحقیقات اولیه در مورد چاى سیاه در آمریکا نشان داده است که این نوع چاى مى تواند در برابر سرطان پوست در موش ها موثر باشد اما تحقیقى که در استرالیا انجام شده اولین مطالعه اى است که از یک دست معمولى اشعه ماورإ بنفش استفاده مى کند تا مشابه وضعیت قرار گرفتن در معرض تشعشعات خورشید در هواى آزاد را ایجاد کند.

کشف ماده ضد سرطان در انگور تازه
یک گروه از محققان مرکز تحقیقات دارویى کالج ایلینویز در شیکاگو با انتشار نتایج تحقیقات خود در هفته نامه علمى ساینس اعلام کردند: انگور تازه حاوى ماده اى است که مى تواند از بروز سرطان جلوگیرى کند.
این ماده که ((رسوراترول)) نام دارد در هر سه مرحله از مراحل اصلى شکل گیرى تومور سرطانى نقش موثرى در مقابله با این بیمارى بازى مى کند.
هر چند مکانیزم دقیق نحوه تإثیر رسوراترول بر روى تومور سرطانى مشخص نیست اما آزمایش هایى که تاکنون صورت گرفته آشکار ساخته است که این ماده به صورت نوعى آنتى اکسیدان و آنتى میوتژن عمل مى کند و مانع از آن مى شود که سلول هاى مجاور تومور سرطانى تغییر شکل بدهند و به سلول هاى سرطانى مبدل شوند.
ماده ((رسوراترول)) علاوه بر انگور تازه در 72 نوع گیاه و نبات و میوه دیگر از جمله بادام زمینى و توت سفید نیز یافت مى شود.
به اعتقاد دانشمندان این ماده یکى از انواع فیتولکسینهاست که توسط برخى گیاهان و در هنگامى که مورد حمله پارازیتها و آفات واقع شده اند, تولید مى شود.
محققانى که وجود ((رسوراترول)) را در انگور کشف کرده اند در مقاله خود یادآور شده اند هر چند انگور و آب انگور تازه براى جلوگیرى از سرطان موثر است اما شراب از چنین خاصیتى برخوردار نیست. زیرا الکل موجود در آن مستقیما در تولید انواع سرطان از جمله سرطان سینه نقش بازى مى کند. به این ترتیب در شراب فایده اى که از وجود انگور حاصل مى شود با ضرر ناشى از الکل خنثى مى شود.
به نوشته روزنامه گاردین اکتشاف این ماده ضد سرطان بار دیگر توجه شرکت هاى دارویى را به اهمیت گیاهان مختلف براى ساخت و تولید انواع داروهاى پیشگیرى کننده و درمان کننده بیمارىها جلب کرده است.
شرکت هاى بزرگ دارویى و مراکز داروشناسى و تحقیقات دارویى تاکنون بیش از چهل هزار نوع از انواع گیاهان دارویى را شناسایى و دسته بندى کرده اند و پژوهش در این زمینه براى شناسایى انواع تاز همچنان ادامه دارد.
برخى از مهم ترین گیاهان دارویى عبارتند از سیر که داراى موادى است که از لخته شدن خون در رگ هاى منتهى به قلب جلوگیرى مى کند, شکوفه لیمو که داراى فلاونویدرز است که براى معالجه امراض قلبى موثر است, گل کلم و کلم قمرى و سایر گیاهان هم خانواده که داراى انواع مواد شیمیایى دارویى است, پوست درخت سرخدار که حاوى تاکسول است و در معالجه سرطان سینه به کار مى رود, گوجه فرنگى که داراى بتاکاروتین و لیسوپین است و از بروز سرطان جلوگیرى مى کند.
پاورقی ها: