همیارى و همکارى


رسول الله (ص): ((من قضى لاخیه المومن حاجه کان کمن عبدالله دهره)).(1)
کسى که حاجتى از برادر مومنش را برآورد, مانند کسى است که در تمام عمر, خدا را عبادت کند.

رسول الله (ص): ((من قضى لمومن حاجه قضى الله له حوائج کثیره, إدناهن الجنه)).(2)
هر کس حاجت مومنى را برآورد, خداوند حوائج زیادى را از او برآورد که کمترین آنها بهشت است.

رسول الله (ص): ((من مشى فى حاجه إخیه ساعه من لیل إو نهار قضاها إو لم یقضها کان خیرا له من اعتکاف شهرین)).(3)
هر کس در برطرف ساختن نیاز برادر دینى اش ساعتى از شب یا روز را قدم بردارد, ـ چه آن حاجت را برطرف سازد چه نسازد ـ براى او بهتر از اعتکاف دو ماه است.

رسول الله (ص): ((من مشى فى عون إخیه و منفعته فله ثواب المجاهدین فى سبیل الله)).(4)
کسى که در جهت یارى برادر دینى اش و به سود او قدم بردارد, پس براى اوست پاداش مجاهدان در راه خدا.

رسول الله (ص): ((من منع طالبا حاجته و هو قادر على قضائها فعلیه مثل خطیئه عشار)).(5)
هر کس نیاز شخصى را ـ در حالى که قادر بر انجام آن است ـ برآورده نکند براى وى مانند گناه عشار است (عشار کسى بود که یک دهم از مال مردم را به امر حاکم ظالم مى گرفت).

امام باقر (ع): ((من سعى فى حاجه إخیه المسلم طلب وجه الله کتب الله له إلف إلف حسنه)).(6)
کسى که براى خدا, در برآوردن نیاز برادر مسلمانش کوشش نماید, خداوند یک میلیون حسنه براى او خواهد نوشت.

امام صادق (ع): ((قال الله عزوجل: الخلق عیالى, فإحبهم الى إلطفهم بهم و إسعاهم فى حوائجهم)).(7)
خداوند عزوجل فرمود: مردم تحت تکفل من هستند پس محبوبترین آنها نزد من[ دو دسته اند]: مهربانترین و رئوف ترین آنها نسبت به مردم و پرتلاش ترین آنها در برآوردن نیازهاى دیگران.

امام صادق (ع): ((الماشى فى حاجه إخیه کالساعى بین الصفا والمروه)).(8)
کسى که در برآوردن حاجت برادرش حرکت کند, مانند کسى است که در بین صفا و مروه سعى نماید.

امام صادق (ع): ((إیما مومن حبس مومنا عن ماله و هو محتاج الیه لم یذق والله من طعام الجنه و لایشرب من الرحیق المختوم)).(9)
هر مومنى که مال و دارایى خود را از دسترس برادر مومنش دور نگه دارد در حالى که برادرش به آن مال نیاز دارد به خدا قسم از طعام بهشتى نخواهد چشید و از نوشیدنى خالص و دست نخورده بهشتى نخواهد نوشید.

امام کاظم (ع): ((ان لله عبادا فى الارض یسعون فى حوائج الناس, هم الامنون یوم القیامه.)).(10)
به درستى که خداوند درروى زمین بندگانى دارد که در بر طرف ساختن حوائج مردم کوشش مى کنند, همانا اینان در روز قیامت در امانند.

امام کاظم (ع): ((ان خواتیم إعمالکم قضإ حوائج اخوانکم والاحسان الیهم ما قدرتم و الا لم یقبل منکم عمل, حنوا على اخوانکم و ارحموهم تلحقوا بنا.)).(11)
همانا مهر پایانى و قبولى اعمال شما, برطرف ساختن نیازهاى برادرانتان و احسان به آنان است به آن مقدار که توانایى دارید و در غیر این صورت عملى از شما پذیرفته نیست, با برادرانتان مهربانى و خوشرویى کنید و به آنها رحم کنید تا به ما ملحق شوید.

پاورقی ها:پى نوشتها: 1 ) إمالى الطوسى: ص481, ح20. 2 ) قرب الاسناد: ص119, ح418. 3 ) محجه البیضإ: ج3, ص404. 4 ) ثواب الاعمال: ص340, ح1. 5 ) ثواب الاعمال: ص341, ح1. 6 ) الکافى: ج2, ص197, ح6. 7 ) کافى: ج2, ص199, ح10. 8 ) تحف العقول, ص303. 9 ) ثواب الاعمال, ص286, ح2. 10 ) مشکاه الانوار: ص58. 11 ) قضإ حقوق المومنین: ص39, ح48.