همایش شاه ستایى

نویسندهسومین همایش علمى فارس شناسى که با شرکت 400 نفر از اندیشمندان, مورخین, باستان شناسان و پژوهشگران ایرانى و خارجى در شیراز; تخت جمشید و پاسارگاد تشکیل شده بود, پس از سه روز بحث و بررسى و ارائه 40 مقاله ارزنده با صدور بیانیه اى به کار خود پایان داد.
در بیانیه پایانى این همایش آمده است: همایش هاى فارس شناسى هر ساله به طور مداوم با موضوع مشخصى مربوط به تاریخ تمدن و فرهنگ و نیز اوضاع اقتصادى ـ اجتماعى فارس با حضور پژوهشگران ایرانى و خارجى برپا مى شود... با توجه به شخصیت مولانا ابوالکلام آزاد مفسر قرآن مجید و آزادى خواه مسلمان هندى و نقش پژوهش هاى او در مورد انطباق شخصیت تاریخى کوروش هخامنشى با ذوالقرنین قرآن مجید, پیشنهاد مى شود. خیابانى در شیراز به یاد او نامگذارى مى شود.
کیهان (دوشنبه, 21آبان 1375), شماره 15787, ص11)

حرفه روزنامه نگارى با حساسیت, کاوش, گزارش و استفهام, همزاد و همراه است, از این رو طبعا با دریافت خبر فوق, ذهن هر روزنامه نگار متعهدى با انبوهى از سوال ها مواجه مى شود, از جمله این که: این گونه همایش ها و سمینارها چه اهدافى را تعقیب مى کنند؟ با پشتوانه مالى و فکرى چه بنیادها, نهادها و اشخاصى شکل مى گیرند و براى حل چه معضلاتى فعالیت مى کنند؟ چه ضرورتى, موجب سامان دهى اینان گشته و چه دستاوردى از رهگذر این گردهمایى ها به جامعه اسلامى ارائه مى شود؟ و این همایش ها چه ارتباطى با گردهمایى هاى مشابه در خارج از کشور دارند؟
همایش فارس شناسى, معادله چند مجهولى است که هر کدام آن, محل تإمل و دقت نظر است. خوش بینانه ترین تحلیل این است که گفته شود: در رهگذر تحقیقات و پژوهش هاى ایران شناسان و باستان شناسان, پیشینه تاریخى درخشان ملتى با فرهنگ و ریشه دار به دنیا معرفى مى گردد و نیز دستاویزى فرادینى ـ جهت بازیافت هویت ملى و مبارزه با فرهنگ بیگانه ـ به نسل جوان, شناسانده مى شود تا بدانند شایسته نیست جوانان ملتى با این قدمت تاریخى از فرهنگ کشورى مانند آمریکا که بیش از پانصد سال از کشف قاره آن نمى گذرد, الگو بگیرند. هم چنین خاطر نشان مى شود که ایرانیان فرهنگمند و آگاه با این سابقه تاریخى و تجربه هاى فراوان, دین اسلام را از روى شناخت و معرفت پذیرفته و تسلیم آن شده اند, ولى متإسفانه شواهد و قراین موجود, گرد تیره اى بر این برداشت مى افشاند, چرا که بانیان این گونه همایش ها در اندیشه سان دادن مردم مسلمان و شهید پرور ایران در برابر استخوان هاى پوسیده شاهان ستمگر هخامنشى هستند, لذا تجلیل و گرامى داشت ابوالکلام آزاد را به دو انگیزه به میان کشیدند:
1ـ به عنوان سیاستى براى محک زدن نیروهاى وفادار به انقلاب که چه واکنشى در برابر این شیوه جدید از خود نشان خواهند داد;
2ـ آتش تهیه اى براى عملیات گسترده ستایش از اسطوره پاسارگاد و لابد احیاى جشن هاى دوهزار و پانصد ساله, اما این بار به نام تجلیل از ذوالقرنین ابوالکلام آزاد; یعنى کوروش هخامنشى!
بى تردید بسیارى از این حضرات به خوبى مى دانند که پندار ابوالکلام آزاد مبنى بر ذوالقرنین بودن کوروش, جزو سست ترین انگاره هاست و به یک جعل تاریخى شبیه تر است تا یک پژوهش علمى با وجود این, چون فرضیه ابوالکلام در جهت اهداف آنهاست, از بیان حقیقت سر باز مى زنند. نکته مهم تر شباهت ها و هماهنگى هایى است که این همایش با جریان به اصطلاح ایران شناسى خارج از کشور دارد و شگفت آن که محور نیز کوروش هخامنشى قرار مى گیرد, شاید از آن رو که محور مشترکى است براى اپوزیسیون و مورد حمایت مالى و فکرى رژیم اشغالگر قدس! مگر نه این است که کوروش حامى یهودیان بوده و پس از فتح بابل دستور جمعآورى و نگارش تورات را به عزیز داده و بنى اسرائیل را به فلسطین بازگردانده است و تورات هم متقابلا به نیکى از کوروش یاد کرده و على قول مادرش نیز یهودى بوده است, کسى چه مى داند, شاید در آرزوى این هستند که این طرف رود را هم با خویشاوندى به دولت نتانیاهو پیوند بزنند.
بنابراین نباید تعجب کرد که جریانى یهودى تبار با نام مستعار امثال دکتر روشنگر بر ضد اسلام و قرآن قلم فرسایى کند و در کوروش ستایى گوى سبقت را از این حضرات برباید.
بارى, در حالى که نام مقدس لاله هاى گلگون کفن انقلاب اسلامى ـ به بهانه زیباسازى و مدرن نمایى ـ از کوچه ها و خیابان ها زدوده مى شود, آقایان ایران شناس سفارش مى کنند نام امثال ابوالکلام به جاى نام شهیدان و قهرمانان واقعى برافراشته شود و حتما سالى دیگر نام کوروش, و این نیست, مگر احیاى سنت هاى پوسیده جاهلیت طاغوت.
مردم مسلمان ایران صدها هزار شهید, جانباز, اسیر و مفقودالاثر نداده اند تا با سرمایه آنها سمینار شاه شناسى تشکیل شود و دوباره آنها را گرد کعبه تخت جمشید طواف دهند. سوالى که مسوولان امر را به پاسخ فرا مى خواند این است که چه شده که بستر چنین رخدادهایى مهیا گشته است تا در قلب جمهورى اسلامى ایران و با هزینه این ملت مظلوم, اهداف اپوزیسیون خارج از کشور تعقیب و تإمین گردد؟!
والسلام على من اتبع الهدى

پاورقی ها: