گفته ها و نوشته ها


اطاعت محض
یکى از اعضاى دفتر حضرت امام مى گوید: در یکى از جلسات حاج سید احمد آقا به دوستان فرمودند که ولى امر ما[ حضرتآیه الله]آقاى خامنه اى است, اگر ایشان به من بگویند که به منزل خودتان نمى توانید داخل شوید من داخل نمى شوم و مطیع ایشان هستم.

تمام نعمت
رسول اکرم(ص) فرمود: تمام نعمت شانزده چیز است; چهار در دل, چهار در تن, چهار در بیرون تن, و چهار دیگر در بین این دوازده نعمت است: آن چهار که در دل است; علم مکاشفه و علم معاملت و عدل و عفت است و آن چهار که در تن باشد; تندرستى, قوت, جمال و عمر دراز, و آن چهار نعمت که بیرون تن است; مال است و جاه و اهل و عشیرت و بزرگى نسب, و آن چهار نعمتى که مابین ایشان است هدایت است و رشد و تإیید و تسدید. این است نعمتهاى دنیا که وسیله آخرت است.
(کیمیاى سعادت, ص 668ـ 691)

یاد یار
بایزید بسطامى را مریدى بود که بیست سال خدمت وى مى کرد و هیچ گاه از او جدا نمى شد و هر وقت بایزید او را طلب مى کرد, مى پرسید: اسم تو چیست؟
مرید روزى گفت: من بیست سال است در نزد تو هستم و هنوز اسم مرا یاد نگرفته اى و هر روز اسم مرا مى پرسى؟ بایزید گفت: نام او آمده است و همه نام ها از دل من برده نام تو یاد مى گیرم و باز فراموش مى کنم!
(تذکره الاولیإ, ص 184 ـ 185)

برده پول
روزى عمرو بن عاص به معاویه گفت: چرا این قدر پول و مال دوست مى دارى؟ جواب داد چگونه ندارم و حال آن که با همین پول و مال تو و امثال تو را بنده خود کرده ام و دین و انصاف تو را از دستت گرفته ام!

عافیت جویى
من که مى دانم تو پایت خسته است
هى بگو راه شهادت بسته است
چند مى گویى که : چشمت را ببند
درد را بگذار و چون دلقک بخند؟
من به درد آغشته ام از کودکى
بر نمىآید ز دستم دلقکى
(قادر طهماسبى)

دوستى ولایت
ما امام[خمینى] را مانند رسول الله دوست مى داریم. مانند همه مجاهدان راه حق و شرافت او را دوست داریم. به مانند صحابه و اهل بیت عصمت و طهارت او را دوست مى داریم. ایشان در راه قرآن و سرافرازى پرچم اسلام, جهاد علیه ستمکاران و متجاوزان را آغاز نمودند.
(شهید دکتر فتحى شقاقى)

مرد در زیر زبان خود پنهان است
آورده اند که شخص خوش سیمایى به محضر عالمى وارد شد, عالم از ترس این که مبادا تازه وارد از او برتر و عالم تر باشد و سخنانش را نکته گیرى کند, ساکت شده و سخن خود را قطع کرد. دیرى نپایید که تازه وارد به حرف آمده و با گفتن چند کلمه, بى محتوایى خود را برملا ساخت و عالم که به خاطر ضعف خود سکوت کرده بود به ادامه سخن پرداخت.
(معراج السعاده, ص450)

سرمایه راه رو
سرمایه راه رو حضور و ادب استآن گاه یکى همت و دیگر طلب است
ناچار بود سالک از این چهار اصول ورنه به کمال خود رسیدن عجب است
(علامه حسن زاده آملى)

پارسایى امیرالمومنین(ع)
در عصر خلافت على(ع) که اموال بسیار به کوفه مىآمد, قنبر ـ غلام على(ع) ـ چند ظرف طلا و نقره از بیت المال را به حضور على(ع) آورد و عرض کرد: تو آنچه بود تقسیم کردى و براى خود نگه نداشتى, من این ظرف ها را براى تو ذخیره کرده ام. امام على(ع) شمشیر خود را کشیده, به قنبر فرمود: واى بر تو! دوست دارى که به خانه ام آتش بیاورى. سپس آن ظروف را تکه تکه کرد و سرپرست هاى امور شهرى را طلبید تا عادلانه[بین مردم] تقسیم کنند.
(بحار ج, 41, ص113)

تورم خود
ناتوان ترین حیوانات, آن قدرتمندهاى قدرت پرست هستند که موجودیت خود را به نفى هستى دیگران استوار مى سازند. این پدیده چندان جاى شگفتى ندارد, زیرا این حیوانات موجودیت خود را فقط با تورم خود طبیعى و مطلق العنان بودن خود تفسیر مى نمایند و هدفشان تورم خودهاى پلیدشان است.
(تفسیر نهج البلاغه, محمد تقى جعفرى, ج17, ص248)

حساب اعمال
مروى است که فرزندان حضرت آدم بر بدن او بالا و پایین مى رفتند و پاهاى خود را بر دندان هاى آن حضرت مى گذاردند و بسان نردبان بالا مى رفتند و ایشان سر به زیر انداخته و آنان را منع نمى کرد یکى از اولاد بزرگ گفت: پدر چرا منعشان نمى کنى؟ فرمود: آنچه مى دانم شما نمى دانید یک حرکت کردم مرا از سراى کرامت به دار ذلت آوردند, ترسم یک حرکت دیگر کنم و بلایى دیگر نازل شود.(معراج السعاده, ص604)

شر نفاق
امیرالمومنین(ع): پیامبر به من فرمود, من بر امتم, نه از مومن مى ترسم و نه از مشرک, چرا که مومن ایمانش او را باز مى دارد و مشرک را خداوند به وسیله شرکش نابود مى کند, بلکه تنها از شر کسانى مى ترسم که در دل منافقند و در زبان دانا. (نهج البلاغه, نامه27)

فقیه کیست
علامه مجلسى مى گوید: فقیه در اخبار آل محمد(ص) بیشتر به معناى عالمى است که اهل عمل باشد و عیوب و آفات نفس را بشناسد و دل از دنیا برگرفته و زهد پیشه کرده باشد و همواره شیفته نعمت جاوید قرب و وصال خدا باشد.
(هویت صنفى روحانى, ص61)

عجایب آفرینش زمین
زمین ساعتى 22 هزار فرسخ مى جهد (حرکت انتقالى) و 277 فرسخ در ساعت مى چرخد (حرکت وضعى) شعاعش 6400 کیلومتر که 22 کیلومتر در قطبین کمتر از استواست. حرکت زمین هر صد سال یکهزارم ثانیه کند مى شود. گازهاى جو اطراف زمین عبارتند از ازت, اکسیژن, آرگون, دى اکسید کربن, نئون, هلیم, متان, کرى پتون, هیدروژن, دى اکسید ازت, گزنون. اگر همه اکسیژن جو را مایع مى کردند پوسته اى به قطر 2/2 متر سراسر زمین را مى پوشاند, جو همچون زرهى براى زمین است که جلو اشعه هاى خطرناک و شهابهاى مرگبار را مى گیرد و درجه حرارت را ثابت نگه مى دارد و ذخیره اى است که بخار آب اقیانوسها را به خشکیها مى رساند. جو اگر نبود صدا وجود نداشت, و نه قشنگى آسمانها و طلوع و غروب آفتاب و چشمک زدن ستارگان, هر صد میلیون سال زمین یک درجه سردتر مى شود و اگر 547513 عدد ماه که در شب چهارده دیده مى شود با هم از شرق طالع شوند تازه اندازه خورشید روشنایى خواهند داشت.
(اولین دانشگاه و آخرین پیامبر, ج1, ص140 ـ 144)

این گونه باش
یا کمیل! آرام باش تا شهره نشوى, خود را نهان کن تا نامت نبرند, بیاموز تا عالم شوى, لب فروبند تا سالم مانى, اگر خدا دینش را بتو بشناساند چه باک که مردم را نشناسى یا آنها تو را نشناسند.
(تحف العقول, ص242)

اصول ثابت و متغیر
اصول ثابتند و نمودها متغیر, فطرت آدمى پیوسته ثابت و محور زندگى است و سیماى زندگى در مدار این محور ثابت با تغییرات گوناگون در حرکت است و هر دو هم ثبات و هم تغیر حقند و تعارض با هم ندارند.
(اسلام و تحولات زندگى, سید قطب, ص249)

زکات مال
کسى از شبلى پرسید: زکات 200 دینار چند دینار است؟ گفت: از آن خود مى پرسى یا از آن من؟ گفت: مگر زکات دادن من و تو فرق دارد؟ گفت: اگر تو دهى زکات آن 5 دینار است و اگر من دهم 200 دینار.
(تفسیر خواجه عبدالله انصارى,ص7)

پاورقی ها: