گزارشهاى علمى پژوهشى


ورزش و مقاومت بدن در برابرحملات قلبى
زنان و مردان سالمند با انجام تمرینات ورزشى توانایى بدن را در ساخت داروهاى طبیعى که مانع از بروز حمله قلبى مى شود, افزایش مى دهند. صبح هنگام که خطر وقوع حمله قلبى در بالاترین سطح خود قرار دارد و بدن از همه وقت بیشتر به این داروهاى طبیعى نیاز دارد. میزان این مواد بالاتر مى رود.
در تحقیقى که به عمل آمد مادهTissue plasminogen Activator یاTPA) ) آنزیمى که لخته هاى خون را از بین مى برد, مورد بررسى قرار گرفت. وجود یک لخته خون که باعث تنگى یا انسداد سرخرگ اکلیلى مى شود, مى تواند جلوى جریان خون به عضله قلب را بگیرد و به وقوع حمله قلبى بینجامد.
در این مطالعه سطحplasminogenActivatorinhibitor یاPA1 - 1 کهTPA) ) را از بین مى برد, نیز اندازه گیرى شدPai-1 . در برابر مقدار زیاد آنزیم ضد انعقاد خون همچون یک تعادل عمل مى کند.
محققان سیاتل 16 مرد و 9 زن را با میانگین سنى 66 سال که در شروع این تحقیق 6 ماهه غیر فعال بودند, مورد بررسى قرار دادند. شرکت کنندگان در این تحقیق شبها در درمانگاهى بسر مى بردند تا به هنگام خواب از آنها نمونه هاى خون تهیه شود. آنها سپس یک برنامه ورزشى شامل پیاده روى, دو آهسته یا دوچرخه سوارى را به میزان 3 بار در هفته آغاز کردند.
این گروه کار را با تمرینات سبک به مدت 30 تا 45 دقیقه شروع کردند و بتدریج زمان را تا 45 دقیقه ورزش شدید افزایش دادند. شرکت کنندگان در پایان این مطالعه دوباره براى نمونه گیرى از خونشان شبها را در درمانگاه ماندند.
براساس گزارش مجله ((طب و علوم در ورزش و تمرینات بدنى)) دانشکده طب ورزش آمریکا, سطحPai-1) ) در مردان 37 درصد کاهش یافت ولى سطحTPA) ) تغییرى نکرد واین چاندلر, از دانشگاه واشنگتن در مورد نتایج تحقیق اظهار داشت: کاهش میزان Pai-1) ) به معناى آن است که احتمال کمترى وجود دارد جلوى فعالیت ماده ضد انعقاد TPA) ) در عروق مردان گرفته شود.
سطحTPA) ) در زنان 20 درصد افزایش یافت اما میزانPai-1) ) تغییرى نکرد. این امر به معناى آن است که زنان هم داراى محافظ ضد انعقاد خون بیشترى بودند.
سالمندانى که مى خواهند به عنوان راهى براى افزایش مواد شیمیایى بدن خود دست به انجام تمرینات بدنى بیشترى بزنند باید ابتدا مطمئن شوند که بدنشان کشش آن را دارد.
شروع ناگهانى تمرینات ورزشى شدید مى تواند باعث بروز بیماریهایى شود که پیش از آن پنهان مانده بود و ممکن است منجر به وقوع حمله قلبى شود.
مطالعات دیگرىنشان داده است که ورزش ملایم خطر مرگ را در اثر بسیارى از عوامل از جمله بیمارى قلبى کاهش مى دهد. چاندلر حدس مى زند انجام ورزش ملایمتر ممکن است باعث ایجاد برخى تغییرات مفید درTPA) ) یاPai-1) ) شود. در این تحقیق تمرینات ورزشى با شدت کمتر یا زمان کوتاهتر مورد توجه قرار نگرفته است.
یک محقق دیگر به نام دکتر ((جوزف برودریک)) از مرکز پزشکى دانشگاه سینسیناتى مى گوید: این مطالعه نکات جالبى را مطرح مى کند اما ثابت نمى کند که تغییرات شیمیایى بدن در واقع باعث کاهش حملات قلبى مى شوند.

اولین قرص ضدبارورى مردان
تولید انبوه اولین قرص ضدبارورى مردان که از پنبه دانه به دست مىآید تا ماه ژوئن آینده آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزارى فرانسه از ریودو ژانیرو, لوئیس فرانسیسکو پیانوسکى مدیر صنعتى آزمایشگاه هبرون دوکارورو که ظرف مدت 2 سال موفق به تهیه این قرص ضدبارورى شده گفت: این قرص بر روى 500 مرد در برزیل, آفریقا و آسیا با موفقیت آزمایش شده است.
دانشمندان انگلیسى نیز در حال آزمایش یک داروى ضدبارورى در مردان هستند که تزریقى است.
سازمان بهداشت جهانى استفاده از این قرص رابه تإیید رسانده است ولى هنوز مصرف این قرص با انجام مرحله پایانى آزمایشها در ماه دسامبر باید به تإیید وزارت بهداشت برزیل برسد.
پیانوسکى گفت: آزمایشگاه هبرون در ساخت این قرص از تحقیقات 10 ساله پروفسور الیسمار کوتینهو استاد تولید مثل انسانى دانشگاه باهیا استفاده کرده است.
این آزمایشگاه یک میلیون دلار صرف انجام تحقیقات کرده است و قصد دارد یک میلیون دلار نیز براى بازاریابى این محصول هزینه کند. داروى جدید از فعالیت آنزیمى که باعث رشد اسپرماتوزوئید مى شود, جلوگیرى مى کند.
پس از گذشت یک ماه مصرف روزانه این قرصها تولید اسپرماتوزوئید متوقف مى شود. با قطع دارو, تولید طبیعى اسپرماتوزوئید ظرف مدت 2 تا 6 هفته از سر گرفته مى شود.
پیانوسکى گفت: تولید اسپرم در بین درصد بسیار کمى یعنى 5 درصد افراد آزمایش شده تجدید نشد این گروه قبل از مصرف قرص نیز مشکلاتى داشتند.

استخوان مصنوعى براى انسان
دانشمندان ژاپنى براى معالجه شکستگى هاى استخوانى, از یک ترکیب سرامیکى ماده استخوان مصنوعى انسان ساخته اند که در نهایت به استخوان واقعى تبدیل مى شود.
به گزارش خبرگزارى کیودو از توکیو, موسسه ملى تحقیقات مواد غیر آلى سازمان علوم و تکنولوژى در تسوکوبا موفق به ساخت این ماده شده است. این ماده به زودى براى معالجات بالینى مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
دانشمندان این موسسه تحقیقاتى گفتند: این ماده درون بدن قرارداده مى شود و به مرور زمان تبدیل به استخوان واقعى مى شود.از این ماده مى توان در معالجه پوک استخوانى و شکستگى هاى استخوان استفاده کرد.
این ماده یک ترکیب سرامیکى است که از فسفات کلسیم و مواد دیگرى شامل یک پولیمر اسید لاکتیک به نامCPLA و یک پولیمر عالى تهیه شده است.
دانشمندان مى دانستند مى توان از فسفات کلسیم براى تحریک تدریجى استخوان اطراف به منظور ساخت ساختار استخوانى جدید استفاده کرد.
دانشمندان این موسسه تحقیقاتى توانسته اند با ارائه پولیمرها و سرامیکهاى گوناگون,ماده استخوان مصنوعى بسازند که به سختى و محکمى استخوان انسان است.

اولین دانشجوى دکتراى شیمى فیریک
اولین دانشجوى دکتراى شیمى فیزیک دانشگاه تربیت مدرس باارایه14مقاله بین المللى با دفاع از رساله خود تحت عنوان ((مطالعه شیمى فیزیکى ساختمان هموگلوبین توسط مواد فعال سطحى یونى و سولفیدریل ها)) باکسب رتبه عالى فارغ التحصیل شد.
محقق در ابتداى تحقیق خود تئوریهاى موجود در تجزیه و تحلیل ترمودینامیکى میان کنش مواد فعال سطحى یونى به پروتئین هاى کروى را توسعه داده به طورى که امکان استخراج اطلاعات مفیدتر و جامعترى از داده هاى پیوندى فراهم شود.
در این راستا شکل هاى جدیدى از نمودار معروف اسکاچارد سیستم هاى دو دسته جایگاهى براى اولین بار در جهان ارایه شد و با بکارگیرى مفهوم ظرفیت پیوندى, روش جدیدى براى استخراج خصوصیات دسته جایگاهها ارایه شد.
بسط تئوریهاى موجود امکان استخراج پارامترهاى ترمودینامیکى فرایند میان کنش مواد فعال سطحى یونى به پروتئین هاى کروى را فراهم آورد.
محقق با استفاده از یافته هاى فوق به مقایسه بین ساختمان هموگلوبین پرندگان و موجوداتى که سطح زمین زندگى مى کنند, پرداخته و مشخص کرد که ساختمان هموگلوبین پرندگان از استحکام کمترى برخوردار است و به همین دلیل راحت تر مى توانند در ارتفاعات که فشار اکسیژن کم است, تنفس کنند.
در نتیجه چنانچه دارویى طراحى شود که به طور برگشت پذیر به هموگلوبین بچسبد و باعث سست تر شدن ساختمان آن شود, مى توان امیدوار بود مشکل افرادى که در ارتفاعات به علت کمبود اکسیژن دچار ارتفاع گرفتگى مى شوند, حل شود.

تاثیر فشار روحى بر اندازه مغز انسان
تحقیقات نشان مى دهد فشار روحى ممکن است به کوچک شدن مغز افراد و کاهش میزان درک و حافظه آنها بیانجامد.
چندین مقاله تحقیقاتى که بر پایه آزمایش بر روى موش تهیه شده حاکى از آن است که تولید بیش از حد نوعى هورمون در پى فشار روحى براى مغز مضر است و به آن صدمه مى زند.
در مغز قسمتى به نام ((هیپوکامپوس)) وجود دارد که قوه یادگیرى و حافظه را کنترل مى کند و تحقیقات دانشمندان نشان مى دهد این بخش نسبت به هورمون هایى که در پى فشار روحى ایجاد مى شود آسیب پذیر است.
این نتیجه ((ایوت شلین)) دستیار یکى از استادان علوم روانشناسى را بر آن داشت تا تإثیر این هورمون بر روى بدن افراد را مورد آزمایش قرار دهد.
وى براى انجام این آزمایش با کاربرد دستگاههاى عکسبردارى بسیار دقیق هیپوکامپوس زنانى را که دچار افسردگى بودند و از ناراحتى هاى روحى رنج مى بردند با کسانى که چنین عارضه اى نداشتند مورد مقایسه قرار داد.
به نوشته هفته نامه ((بیزینس ویک)) چاپ آمستردام نتیجه این تحقیقات نشان داد هیپوکامپوس زنانى که مشکل روحى داشته اندبه طورمتوسط12درصدکوچکتراست.
قبلا نیز تحقیقات مشابهى بر روى برخى بیماران روانى, نتیجه مشابهى داده بود و ((شلین)) را به این نتیجه رساند که فشار روحى, مغز افراد را کوچک مى کند و بر قوه درک و حافظه آنها تإثیر منفى مى گذارد.
اما ممکن است کوچکتر شدن هیپوکامپوس به جاى آن که معلول بروز فشارهاى روحى باشد خود عامل بروز چنین مشکلاتى شود. یعنى در پى کوچک شدن این بخش از مغز آثار روانى منفى براى افراد به بار آورد.

پاورقی ها: