انوار هدایت
احادیثى از امام حسین علیه السلام

ا لزموا مود تنا اهل البیت فان من لقى الله و هو یودنا دخل فى شفاعتنا.(1)
( بر دوستى ما اهل بیت پایدار باشید, همانا کسى که در حال دوستى ما, خدا را ملاقات کند, در شفاعت ما قرار مى گیرد. )

لا یکمل العقل الا باتباع الحق.(2)
( عقل تنها با پیروى حق, کامل مى شود. )

شکرک لنعمه سالفه یقتضى نعمه آنفه.(3)
( شکر بر نعمت گذشته, نعمت جدیدى را به دنبال دارد. )

شر خصال الملوک: الجبن من الاعدإ و القسوه على الضعفإ و البخل عند الاعطإ. (4)
( بدترین خصلتهاى زمامداران: ترس از دشمنان و سنگدلى بر ناتوانان و بخل ورزى هنگام بخشش است. )

بکإ العیون و خشیه القلوب رحمه من الله.(5)
( گریه چشمها و ترس قلبها (از خدا) رحمتى از خداست. )

لاینبغى لنفس مومنه ترى من یعصى الله فلا تنکر علیه.(6)
( سزاوار نیست براى انسان با ایمان که کسى را که معصیت مى کند ببیند و او را از گناه بازندارد. )

من لبس ثوبا یشهره کساه الله یوم القیامه ثوبا من النار.(7)
( کسى که لباسى نامناسب را بپوشد که موجب انگشت نما شدن وى شود, خداوند در روز قیامت لباس آتشین بر او مى پوشاند. )
قال لرجل اغتاب عنده رجلا: یا هذا, کف عن الغیبه فانها ادام کلاب النار.(8)
( امام حسین(ع) به شخصى که نزد آن حضرت از دیگرى غیبت مى کرد فرمود: اى فلان! از غیبت کردن بپرهیز, زیرا غیبت, خورش سگان جهنم است. )

یابن عباس ! لاتتکلمن فیما لایعنیک فانى اخاف علیک الوزر و لاتتکلمن فیما یعنیک حتى ترى للکلام موضعا فرب متکلم قد تکلم بالحق فعیب.(9)
( اى پسر عباس! در آنچه تو را سود نبخشد, سخن مگو زیرا بیم آن دارم که گرفتار گناه شوى. و سخن سودمند را نیز بر زبان نیاور مگر در جاى مناسب, زیرا چه بسا گوینده اى, به حق سخن گفته است ولى عیب شمرده شده است. )

ایاک و ما تعتذر منه فان المومن لایسىء ولایعتذر والمنافق کل یوم یسىء و یعتذر.(10)
( مبادا به کارى دست یازى که عذرت باید, زیرا مومن نه بد مى کند و نه عذر مى طلبد و منافق هر روز بد مى کند و عذر مى خواهد. )

پاورقی ها:پى نوشتها: 1 ) احقاق الحق, ج11, ص591. 2 ) اعلام الدین, ص298. 3 ) تنبیه الخاطر, ص80, ح2. 4 ) مستدرک الوسایل, ج3, ص467, ح4013. 5 ) همان ج11, ص245, ح12881. 6 ) کنزالعمال, ح5614. 7 ) کافى, ج6, ص445, ح4. 8 ) تحف العقول, ص245. 9 ) بحارالانوار, ج78, ص127, ح10. 10 ) تحف العقول, ص253.