پاسخ به نامه ها


سوال:
آیا رهن و اجاره اى که در بنگاههاى معاملات ملکى متداول است از لحاظ شرعى صحیح مى باشند یا نه؟
(خمین: عباس,ع)
پاسخ:
اگر به صورت اجاره کردن خانه باشد مشروط به قرض دادن مقدارى پول, به فتواى حضرت امام اشکال ندارد و اما مواردى که فقط قرض مى دهند و از خانه بدون اجاره استفاده مى کنند ربا و حرام است.

سوال:
مکررا از محضر مبارک حضرت امام(ره) در مورد سرودهایى که از صدا و سیما پخش مى شود و این که نوع موسیقى که به کار گرفته مى شود از نظر شرعى چه حکمى دارد, سوال شده فرمودند: ((موسیقى مطرب حرام است و موارد مشکوک اشکال ندارد)) منظور از این بیان حضرت امام چیست؟ لطفا توضیح کامل مرقوم فرمایید؟
(قم: برادر م, و)
پاسخ:
اگر موسیقى به کیفیتى باشد که معمولا در مجالس لهو و عیاشى به کار مى رود, نواختن و گوش دادن به آن حرام است و اگر چنین نباشد حرام نیست و همچنین اگر شک داشته باشید که از این گونه است یا آن گونه, باز اشکال ندارد.

سوال:
1ـ آیا به طلا و جواهرات که در اختیار همسرم قرار داده ام بعد از یک سال تمام خمس تعلق مى گیرد؟
2ـ آیا سکه بهار آزادى حکم پول را دارد; یعنى بعد از یک سال باید خمس آن را بدهم؟
3ـ اگر پولى را به عنوان قرض الحسنه در اختیار کسى قرار دهیم بعد از گذشت یک سال آیا خمس آن را باید بدهیم؟
4ـ پولى را که به حساب قرض الحسنه بانک سپرده ایم خمس تعلق مى گیرد؟
(گرمسار: داوود, ش)
پاسخ:
1ـ طلایى که به همسرتان مى دهید اگر به مقدار متناسب با شوون او باشد و براى زینت کردن استفاده مى کند خمس ندارد.
2ـ سکه بهار آزادى و هر چیز دیگرى که ارزش مالى دارد و براى زندگى مورد استفاده قرار نمى گیرد و سال خمسى شما بر آن مى گذرد, خمس دارد.
3ـ پولى که قرض مى دهید اگر سر سال خمسى مى توانید آن را دریافت کنید, خمس آن را باید بدهید حتى اگر مطالبه نکنید و اگر نمى توانید همان وقت خمس ندارد ولى بعد از گذشت سال هر وقت دریافت کردید به فتواى حضرت امام باید خمس آن را بدهید.
4ـ پولى که در بانک گذاشته اید سر سال خمسى که رسید خمس دارد.

سوال:
1ـ کسانى که بر ما حقى دارند و ما به آنها دسترسى نداریم مى شود از جانب آنها و به نیت آنها صدقه داد؟ اگر نه پس چه باید کرد؟
2ـ اگر کسى غیبت کرده باشد یا انسان از کسى غیبت شنیده باشد اگر به آنها براى خواستن حلالى دسترسى نداشته باشد, چه باید بکند؟ مى شود به نیت آنها صدقه داد؟
3ـ اگر خواستن حلالى (مطرح کردن موضوع غیبت) باعث فتنه یا کدورت شود حکم و وظیفه ما چیست؟
4ـ رد مظالم را شرح دهید؟
(همدان: ب, صابرى)
پاسخ:
1ـ اگر حق مالى, بر گردن شما دارند و از یافتن آنها مإیوس هستید همان مقدار بجاى آنها صدقه بدهید.
2ـ در مورد غیبت توبه کافى است.
3ـ اگر حلالى خواستن موجب ناراحتى آنها بشود جایز نیست.
4ـ مورد سوال اول را اصطلاحا رد مظالم مى گویند.

سوال:
1ـ آیا فرو بردن آب بینى روزه را باطل مى کند و اگر باطل مى کند انسان چه باید بکند؟
2ـ آیا ریختن قطره استریل چشمى روزه را باطل مى کند و اگر باطل مى کند انسان چگونه باید قضاى روزه ها را بگیرد؟
3ـ آیا مى توان از مجتهدینى که رحلت کرده اند تقلید کرد؟
4ـ آیا تراشیدن ریش با تیغ حرام است یا خیر؟
(تهران: سعید عظیمى)
پاسخ:
1ـ اخلاط بینى اگر به فضاى دهن نرسیده باشد فرو بردن آن به روزه ضررى نمى زند.
2ـ اگر به حلق نرسد اشکال ندارد.
3ـ باید در جواز بقإ بر تقلید میت از مجتهد زنده اعلم تقلید کرد.
4ـ به احتیاط واجب جایز نیست.

سوال:
1ـ آیا نماز آیات براى زلزله هاى خفیف و طوفانهاى نسبتا شدید هم واجب است؟ در صورت مثبت بودن اگر انسان متوجه نشود و بعدها از طریق رسانه هاى گروهى متوجه گردد باز هم واجب خواهد بود؟
2ـ از آن جا که دروغ, تهمت, غیبت, قسم به ناحق, رباخوارى و رشوه گرفتن و بسیارى معاصى دیگر در جامعه رایج شده است آیا مى توان به این دلایل و نظیر آنها, صله رحم و دیدار دوستان را نادیده گرفت؟
3ـ آیا قسم خوردن تنها به وجود و صفات خداوند جایز نیست یا قسم به پیامبران و ائمه معصوم و سایر مقدسات نیز معصیت به شمار مىآید, اگر جواب مثبت است بفرمایید قسم در چه مواردى جایز است؟
4ـ آیا کشتن حیوانات موذى نظیر مگس, مورچه, زنبور و غیره کراهت دارد و لک بجا مانده روى لباس از این عمل, نجس است یا خیر؟
5ـ آیا عکسهاى موجود در بازار و منازل از تمثال رسول گرامى و ائمه معصومین حقیقت دارد و احترام به این عکسها چه حکمى دارد؟
6ـ آیا تکدى یا سیگار فروشى با توجه به مضرات آن معصیت نیست و مسوولیت اخروى ندارد؟
7ـ در نماز جماعت: الف: اگر مسافرى در صف اول باشد چه حکمى دارد؟ ب: اگر تکبیره الاحرام در صف جلوتر گفته نشده باشد یا دیرتر گفته شود نماز کسانى که در صفهاى بعدى هستند چه حکمى دارد؟ ج: این که مى گویند دو خرد سال(زیر سن بلوغ) نباید کنار هم باشند آیا صحت دارد که نماز باطل مى شود؟ در صورت بروز چنین حالتى تکلیف چیست؟ د: اگر انسان سهوا یا عمدا جلوتر از امام جماعت کارى را انجام دهد چه حکمى دارد؟
8ـ در سجده, اندازه مهرهاى شکسته تا چه اندازه اى صحیح است؟
9ـ خواندن قنوت با توجه به استحباب آن با یک دست چه حکمى دارد؟
(مشهد: على اذانگو)
پاسخ:
1ـ زلزله اى که احساس نشود, نماز آیات ندارد و طوفان شدید اگر موجب ترس غالب مردم باشد نماز دارد.
2ـ گناه دیگران ربطى به گناه شما ندارد, قطع رحم از بزرگترین گناهان است و گناه دیگران مجوز آن نمى باشد.
3ـ قسم دروغ به هیچ وجه جایز نیست و قسم راست اشکال ندارد ولى قسمى که بر آن اثر وجوب عمل و کفاره مترتب است, مخصوص ((قسم به خداوند)) است.
4ـ کشتن حیوانات موذى گناه ندارد و خون آنها نجس نیست.
5ـ عکس ائمه ـ علیهم السلام ـ حکایت از حقیقت ندارد ولى هتک آنها جایز نیست.
6ـ تکدى براى کسى که نیازمند نیست جایز نیست ولى سیگار فروشى گناه نیست.
7ـ الف: اگر مسافر در صف اول پس از پایان نمازش دوباره نماز شروع کند یا از جایش برخیزد اشکالى ندارد. و اگر بماند اتصال صف مورد اشکال است. ب: اگر صف اول آماده نماز باشد تکبیر صفوف بعد قبل از آنها اشکال ندارد. ج: دو خرد سال اگر ممیز باشند بودن آنها اشکال ندارد. د: سهوا جلوتر از امام بودن اشکال ندارد.
8ـ معیار در مهر این است که صدق سجده بر خاک کند هر چند کوچک باشد.
9ـ قنوت با یک دست اشکال ندارد.

مشهد: برادر هـ , هـ
در مورد اول فقط قضا واجب است و کفاره واجب نیست ولى در مورد دوم کفاره واجب است. و حضرت امام احتیاط واجب داشتند که کفاره جمع بدهد; یعنى در این زمان هم 60 روز روزه بگیرد و هم 60 فقیر را غذا بدهد, با همه اینها از لطف خدا ناامید نباشید که نومیدى بزرگترین گناه است, سعى کنید بر نفس خود مسلط باشید.

قم: برادر الف , ب
لطفا آدرس بدهید.
پاورقی ها: