امام حسین (ع) از نگاه دیگران


مصیبت بزرگ
عبدالله بن عمر در نامه اى به یزید نوشت: ((مصیبت عظیم و مهمى به وقوع پیوست و واقعه اى در اسلام پدیدار شد که بسیار بزرگ است و روزى همچون روز حسین وجود ندارد. ))
(ارزیابى انقلاب حسین (ع), ص320)

قیام عدالتخواهانه
هرگاه در دنیا حکومت عدلى پیدا شد که شرع اسلام را برپا دارد و حکومت جورى در مقابل آن احکام شرع را تعطیل کند بر هر مسلمانى واجب است حکومت عدل را یارى کرده و حکومت جور را منکوب سازد. نمونه اش خروج امام حسین سبط رسول خدا(ص) است بر رهبر جور و ظلم, آن کس که زمامدارى مسلمانان را با زور و ارعاب و کارهاى زشت دیگر بر عهده گرفت, یعنى یزید بن معاویه, که خدا او را و هر کس را که یاریش کرد خوار و ذلیل گرداند.
(شیخ محمد عبده, تفسیر المنار)

مبارزه با طغیانگر
... هنگامى که خلیفه و زمامدار که خود مرد قانون است و خود باید حافظ قانون اسلام باشد و بزرگترین مسوولیت را در این باره دارد فاسق شد و تظاهر به فسق نمود و خدا و رسول و مردم با ایمان را به مبارزه طلبید, در چنین وضعى خضوع در برابر او یعنى خضوع در برابر فسق و خضوع در برابر فحشإ و منکرات, و اعتماد و اطمینان به او یعنى اعتماد به بازیچه قراردادن دین و فسق علنى. و همین است معناى تحلیلى سخن امام حسین(ع) که مى فرمود: ((و یزید رجل فاسق شارب الخمر, و قاتل النفس المحرمه معلن بالفسق)).
(الامام الحسین(ع), علائلى, ص94)

انسان بى نظیر
حسین بن على(ع) نبیره محمد(ص) که از دختر محبوبه اش فاطمه(ع) متولد شده, تنها کسى است که در چهارده قرن پیش در برابر حکومت جور و ظلم قد علم کرد, اخلاق و صفاتى که در دوران حکومت عرب پسندیده و قابل احترام بود, در فرزند مولاى متقیان مشاهده مى شد, حسین شجاعت و دلاورى را از پدر خود به ارث برده بود, به دستورات و احکام اسلام تسلط کاملى داشت, در سخاوت و نیکوکارى نظیر نداشت, در نطق و بیان زبردست بود و همه را مجذوب بیانات خود مى ساخت, مسلمانان جهان عقیده و ارادت زایدالوصفى به حسین(ع) دارند و هر ساله در ماه معینى(محرم) براى او عزادارى مى کنند.
(ماربین مورخ آلمانى)

مسوولیت امامت
اگر حسین(ع) با یزید بیعت مى کرد, یزید فاسق و بى باک در گناه, کسى که شراب و زنا را مباح کرده بود و مقام و منزلت خلافت را تا سر حد همنشینى با خوانندگان و نوازندگان تنزل داد, و در جایگاه قضاوت احکام, بزمهاى شراب ترتیب داد, و کسى که بر پاهاى سگان و بوزینگان برنجنهاى طلایى آویخت در آن زمانى که صدها هزار مسلمان از گرسنگى و محرومیت جان مى دادند.
بارى اگر حسین(ع) با یزید به عنوان خلیفه رسول خدا(ص) در چنین وضعى بیعت مى کرد, این بیعت فتوایى بود از آن حضرت به مباح بودن این کارها براى مسلمانان, و حتى سکوت آن حضرت نیز به معناى رضایت بر آن جنایات بود, و رضایت بر ارتکاب منکرات حتى از طریق سکوت در شریعت اسلام گناه و جرم شمرده مى شود.
حسین(ع) با شخصیت استثنایى که در زمان یزید داشت این مسوولیت سنگین را در جزیره العرب و بلکه در همه بلاد اسلامى به دوش داشت که از میراث اسلامى حمایت کند; گذشته از نزدیکى و قرابت با رسول خدا(ص) و این که پس از مرگ بزرگان مسلمین, از نظر علم و زهد و حسب و مقام از همگان بزرگتر و برتر بود.
(استادمحمدعبدالباقى,نخستین انقلابى دراسلام)

شهید سرمشق
من زندگى امام حسین, آن شهید بزرگ اسلام را بدقت خوانده ام و توجه کافى به صفحات کربلا نموده ام و بر من روشن شده است که اگر هندوستان بخواهد یک کشور پیروز گردد بایستى از سرمشق امام حسین پیروى کند.
(مهاتما گاندى, رهبر فقید هندوستان)

خاطره بزرگ تاریخى
شهادت امام حسین(ع) از همان زمان که طفلى بیش نبودم در من تإثیر عمیق و حزنآورى مى بخشید من اهمیت برپاداشتن این خاطره بزرگ تاریخى را مى دانم, این فداکاریهاى عالم از قبیل شهادت امام حسین(ع), سطح بشریت را ارتقا بخشیده است و خاطره آن شایسته است همیشه بماند و یادآورى شود.
(پورشو تامداس توندون)

بیدارى انسانها
در طى قرون آینده بشریت و در سرزمینهاى مختلف, شرح صحنه حزنآور مرگ حسین, موجب بیدارى قلب خونسردترین خوانندگان خواهد شد.
(گیبون, مورخ برجسته)

بهترین درس
بهترین درسى که از تراژدى کربلا مى گیریم این است که حسین و یارانش, ایمان استوار به خدا داشتند, آنها با عمل خود روشن کردند که تفوق عددى در جایى که حق و باطل رو به رو مى شود اهمیت ندارد و پیروزى حسین با وجود اقلیتى که داشت باعث شگفتى من است.
(توماس کارلایل)

پاکى روح
آیا اقلیتى پیدا مى شود که وقتى درباره کربلا سخن مى شنود آغشته با حزن و الم نگردد؟ حتى غیر مسلمانان نیز نمى توانند پاکى روحى را که این جنگ اسلامى در تحت لواى آن انجام گرفت, انکار کنند.
(پروفسور ادوارد براون)

اصول جاودانه
درس امام حسین و هر قهرمان شهید دیگرى این است که در دنیا اصول ابدى عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و همچنین مى رساند که هرگاه کسى بر این صفات ابدى مقاومت کند و بشر در راه آن پافشارى نماید, آن اصول همیشه در دنیا باقى و پایدار خواهد ماند.
(فردریک جمس)

مسوولیت بزرگ
براى امام حسین(ع) ممکن بود که زندگى خود را با تسلیم شدن اراده یزید نجات بخشد, لیکن مسوولیت پیشوا و نهضت بخش اسلام, اجازه نمى داد که او یزید را به عنوان خلافت بشناسد. او به زودى خود را براى قبول هر ناراحتى و فشارى به منظور رها ساختن اسلام از چنگال بنى امیه آماده ساخت در زیر آفتاب سوزان سرزمین خشک و در روى ریگهاى تفتیده عربستان روح حسین فناناپذیر است. اى پهلوان و اى نمونه شجاعت و اى شهسوار من, اى حسین!
(واشنگتن, ایروینک مورخ آمریکایى)

سر عزادارى
بسیارى از مورخین ما از کم و کیف این رسم و ازدیاد عزادارى واقف نبوده, جاهلانه سخن مى گویند و وضع عزادارى پیروان حسین(ع) را مجنونانه مى پندارند و ابدا بدین نکته پى نبرده اند که این مسإله در اسلام چه تحولاتى را به وجود آورده و با جنبش و نهضت مذهبى که از تعزیه دارى در این قوم پیدا شده در هیچ یک از اقوام و ملل دیگر عالم پیدا نشده است.
(توماس ماساریک)

شیعیان و سوگوارى
باید اعتراف نمود که شیعیان از بذل جان و مال خود در راه مذهب و سوگوارى حسین(ع) دریغ ندارند. امروز در هر نقطه اى از عالم مسلمانان شایسته ترین افرادى مى باشند که به معرفت علم واقف شده اند و بخصوص فرقه شیعه بر سایر فرق اسلام مزیت و برترى دارند.
(دکتر ژوزف فرانسوى)
پاورقی ها: