کیمیاى ایثار


سخنان معصومان

کیمیاى ایثار

 

 رسول اکرم (ص):

 “الایثار، زینة الزّهد و بذل الموجود، زینة الیقین.”257

ایثار، آرایش زهد و بخششِ دارایى، زیور یقین است.

 

 رسول اکرم (ص):

 “... اذا کان یوم القیامة نادى منادٍ من بطنان العرش:... این المتحابّون فى اللّه، این المتباذلون فى اللّه، این المؤثرون على أنفسهم.”258

آن گاه که رستاخیز فرا رسد، فریادگرى از درون عرش آواز سر مى‏دهد که کجایند دوستان در راه خدا، کجایند بخشندگان در راه خدا، کجایند ایثارکنندگان و مقدم داران دیگران بر جانهاى خود.

 

 امیرالمؤمنین؛ على (ع):

 “الایثار افضل عبادةٍ و اجلّ سیادةٍ.”259

برگزیدن دیگران، بالاترین عبادت و بزرگترین آقایى است.

 

 امیرالمؤمنین؛ على (ع):

 “الایثار احسن الاحسان و اعلى مراتب الایمان.”260

ایثار، نیکوترین نیکى و بلندترین مراتب ایمان است.

 

 امیرالمؤمنین؛ على (ع):

 “الایثار سجیّة الابرار و شیمة الاخیار.”261

ایثار، خوى نیکان و شیوه پاکان است.

 

 امیرالمؤمنین؛ على (ع):

 “عند الایثار على النّفس یتبیّن جواهر الکرماء.”262

به‏گاه برگزیدنِ دیگران بر خود، گوهر وجودى کریمان آشکار مى‏شود.

 

 امام جعفر صادق (ع):

 “لمّا اسرى بالنّبىّ الى السماء قیل له انّ اللّه یختبرک فى ثلاث لینظر کیف صبرک، اوّلهنّ الجوع و الاثرة على نفسک و على اهلک لاهل الحاجة... .”263

 اشترى علىٌّ (ع) ثوباً فاعجبه فتصدّق به و قال: سمعت رسول اللّه (ص) یقول:

 من آثر على نفسه آثره اللّه یوم القیامة الجنّة... .”264

 هنگامى که پیامبر(ص) به معراج برده شد، به حضرتش خطاب شد که: خداوند تو را در سه چیز مى‏آزماید تا ببیند صبرت چگونه است، اول از آن سه، گرسنگى و مقدم داشتن نیازمندان بر خود و خانواده‏ات است... .

 ابوطفیل مى‏گوید: امام على(ع) پیراهنى خرید، از زیبایى آن به شگفت آمد، پس آن را به نیازمندى بخشید و فرمود: شنیدم رسول خدا(ص) مى‏فرمود: هر کس دیگران را بر نفس خود مقدّم بدارد، خداوند در روز قیامت، بهشت را براى او مقدم مى‏دارد.

 

پاورقیها:

 1) جامع الاخبار، ص337.

 2) بحارالانوار، ج7، ص211، ح108.

 3) غرر الحکم، ج1، ح1192.

 4) همان، ح1734.

 5) همان، ح28.

 6) همان ج2، ح6226.

 7) کامل الزیارات، ص332.

 8) تفسیرنورالثقلین،ج5،ص285،ح52.