« ولایت فقیه»

نوع مقاله : گزارش

نویسنده

چکیده

حضرت امام خمینی(ره) :
چشم هایتان را باز کنید! اهل خبره چشمشان را باز کنند. کسانی که با ولایت فقیه مخالفت میکنند بر خلاف این چیزیکه ملت آنها را تعیین کرده است عمل میکنند، وکالت ندارند در این امر.....              (صحیفه امام، ج10، ص:222)

حضرت امام خمینی(ره) :

چشم هایتان را باز کنید! اهل خبره چشمشان را باز کنند. کسانی که با ولایت فقیه مخالفت میکنند بر خلاف این چیزیکه ملت آنها را تعیین کرده است عمل میکنند، وکالت ندارند در این امر.....              (صحیفه امام، ج10، ص:222)


من به همه ملت، به همه قوای انتظامی، اطمینان میدهم که امر دولتاسلامی، اگر با نظارت فقیه و ولایت فقیه باشد، آسیبی بر این مملکت نخواهد وارد شد.(صحیفه امام، ج 10، ص: 58)


نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم، لکن با ولایت فقیه اسلام تباه میشود! این معنایش تکذیب ائمه است؛ تکذیب اسلام است.(صحیفه امام ج 10 ص : 59)

به حرفهای آنهایی که بر خلاف مسیر اسلام هستند و خودشان را روشنفکر حساب میکنند و میخواهند ولایت فقیه را قبول نکنند [اعتنا نکنید] اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت، یا خداست، یا طاغوت. اگر با امر خدا نباشد، رئیس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. (صحیفه امام ج 10 ص : 221)

حکومت که شعبهای از ولایت مطلقه رسولاللّه(ص) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز، روزه، حج و »(امام خمینی، صحیفه نور، ص17)

 

ازنامه‌ی امام خمینی(ره) به آیت الله خامنه‌ای :

....جنابعالى‌را یکى از بازوهاى تواناى جمهورى اسلامى مى‏دانم و شما را چون برادرى که آشنا به مسائل فقهى و متعهد به آن هستید و از مبانى فقهى مربوط به ولایت مطلقه فقیه جداً جانبدارى مى‏کنید مى‏دانم و در بین دوستان و متعهدان به اسلام و مبانى اسلامى از جمله افراد نادرى هستید که چون خورشید، روشنى مى‏دهید... 21 دیماه 1366 روح‌الله‌الموسوی‌الخمینی- (صحیفه نور، ج20، صص 455 و 456)